Tepelné čerpadlá voda - voda

  Ocenění pro tepelná čerpadla

  Kto má vhodné podmienky, dáva väčšinou prednosť systému voda–voda. Vybudovanie zdroja väčšinou totiž nie je finančne náročné (studňa väčšinou existuje).

  Princíp voda - voda

  Pre tento systém sa využíva prírodný zdroj, ktorým je povrchová, podzemná alebo spodná voda. Zo zdroja (väčšinou zo studne) sa odoberá voda, táto pretečie výmenní-kom tepelného čerpadla (výparníkom), ktorý z nej odoberie časť tepla. Voda sa potom následne vráti späť do zeme druhou (vsakovacou) studňou. Odporúčaná vzdialenosť medzi vrtmi je minimálne 10 m, najlepšie v smere podzemných prúdov zdrojová -> vsakovacia studňa.

  Výhody

 • vysoký vykurovací faktor
 • krátka doba návratnosti
 • nižšie obstarávacie náklady
 • Nevýhody

 • malý počet vhodných lokalít
 • požiadavky na chemické zloženie
 • Účinnosť tepelných čerpadiel voda–voda

  Tento typ tepelných čerpadiel je najúčinnejší. Podzemná voda má stálu priemernú teplotu cca 10° C, ktorá sa nemení s teplotnými zmenami na povrchu. Ide teda o najlepší zdroj energie. Vykurovací faktor sa pohybuje okolo čísla 6 a to znamená, že tepelné čerpadlo voda–voda vám môže priniesť úsporu až 80%.

  Požiadavky na prírodný zdroj

  Variant studňa

  Pre tepelné čerpadlo tohto druhu je podmienkou dostatočne výdatný zdroj prírodnej vody. Pre bežný rodinný dom je potrebná výdatnosť 0,5 l/s.

  Je potrebné vykonať hydrogeologické posúdenie výdatnosti studne a to pomocou čerpacej skúšky. Počas 14 dní sa zo studne odčerpáva voda potrebnou rýchlosťou pomocou ponorného čerpadla. Pokiaľ nedôjde k vyčerpaniu studne a k ovplyvneniu hladiny susedných studní, je inštalácia tohto systému možná. Na základe vykonanej skúšky bude následne vydané povolenie k užívaniu podzemnej vody.

  Variant rieka, rybník, …

  Tento typ prírodného zdroja opäť využíva teplo vody. Oproti predchádzajúcemu sys-tému má však nevýhodu v tom, že teplota vody je dlhodobo nižšia ako 5° C, čo neu-možňuje jej priame ochladenie. Preto sa využíva systém výmenníka (hadíc PE), ktorý sa umiestni do koryta rieky alebo na dno veľkej vodnej plochy. Tento spôsob využitia prírodného zdroja musí povoliť správca vodného toku, ktorým je povodie, do ktorého daný vodný tok patrí, alebo Štátna melioračná správa, prípadne príslušný obecný úrad. Náplňou systému výmenníka je nemrznúca zmes.

  Využitie tečúcej vody má svoje špecifiká a vyžaduje si presný výpočet veľkosti vý-menníka konkrétne pre daný prípad. Uvedený systém nepatrí medzi často využívaný, ale je jednou z výborných možností získania potrebnej energie.

  Dimenzovanie tepelných čerpadiel voda – voda

  Tak isto ako tepelné čerpadlá zem–voda sa dimenzujú aj tepelné čerpadlá voda–voda, to znamená na 70% tepelnej straty rodinného domu.

  Kalkulácia ceny a návratnosti od odborníka

  Získajte presnú kalkuláciu a cenový i technický návrh od skúseného odborníka!Získejte přesnou kalkulaci i s cenovým a technickým návrhem od zkušeného odborníka!

  Získať kalkuláciu

  Partnerská sekce


  Po přihlášení se Vám zobrazí partnerská sekce vpravo nahoře. Pokud nemáte údaje pro přístup, kontaktujte nás na info@mastertherm.cz.

  Online ovládání tepelného čerpadla


  Uživatelské jméno je Váš email. V případě, že jste zapoměli svoje heslo, můžete si jej nechat vygenerovat a poslat na email zde.